TARİHÇE

Tarihçe: Atatürk Üniversitesi merkez yerleşkesinde yer alan ve 24.10.2011 tarih ve 2011/2276 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Fakültemiz faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemiz, Gastronomi
ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ve Rekreasyon Yönetimi
programlarında, değişen turizm şartlarında turizm ve konaklama ile ilgili her konuda aranan nitelikte
öğrenciler yetiştirmeyi hedeflenmektedir.

MİSYON VE VİZYON

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi, yerel ve ulusal düzeydeki otel, turizm ve hizmet
işletmelerinde görev alacak nitelikli eleman ve yönetici yetiştirmeyi, sunduğu hizmetleriyle bölgenin
ve ülkenin gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamayı görev edinmiştir.
Vizyon
Eğitim, araştırma ve topluma sunduğu hizmetlerle ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe
merkezi olmak.