TARİHÇE

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; üniversitemizin 6. fakültesi olarak 11 Şubat 1971 tarihinde 6990 sayılı kanuna ek 1577 sayılı kanunla kuruldu. Fakülte dekanlığına; Tıp Fakültesi KBB öğretim üyesi Prof. Dr. Tali URAL (11.02.1971 – 29.04.1971) vekâleten atandı. Diş Hekimliği Fakültesi kuruluş yıllarında Numune Hastanesi Şerif  Efendi Polikliniği’nde hizmet verdi. Şerif  Efendi Polikliniği zamanla fakültenin ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle geldi. Bunun sonucunda Diş Hekimliği Fakültesi 25.01.1974 tarihinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin doğu blokunun 1. katına taşındı. Diş Hekimliği Fakültesinin üniversite yerleşkesi içerisindeki binasının temeli 1975 yılında atıldı. Fakültemiz 5 Kasım 1979 tarihinde üniversitemiz yerleşkesindeki kendi binasına taşındı. Zamanla artan sağlık hizmetleri talebini karşılamak ve yeniden yapılandırılan anabilim dallarının  ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla,  1999 ve 2015  yıllarında  mevcut binanın yanına ek binalar yapılmıştır.

Fakültemizde 25 profesör, 8 Doçent, 24 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 57 öğretim üyesi ile 97 araştırma görevlisi ve 815 öğrencimiz bulunmaktadır.

MİSYON VE VİZYON

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, iyi eğitim almış, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, sorgulayıcı, özgür düşünen, görevine bağlı, etik değerlere saygılı, mesleğinde başarılı, rekabete açık diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştiren, topluma ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında üst düzey sağlık hizmetleri sunan bir kurumdur.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak, bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda, ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip bir fakülte olmayı hedeflemekteyiz.

Bir diğer hedefimiz, öğrenciler ve akademisyen adayları tarafından öncelikle tercih edilen bir fakülte olmaktır. Fakültemizde üst düzey eğitim verilerek yetişen diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler her yerde aranan ve tercih edilen kişiler olmalıdır.

Hasta tedavisi ve topluma verilen hizmetteki hedefimiz; etik değerlere saygılı,hasta haklarına duyarlı, hizmet kalitesine özen gösteren ve hasta memnuniyetini ön planda tutan, koruyucu hekimlik ve tedavi hizmetleri alanında ülkemizde lider bir kurum olmaktır.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, tüm paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde olan, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık, çalışanların memnuniyetini sağlayan, mensubu olmakla gurur duyulan bir kurum olmayı benimsemektedir.