İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programlarına Özel Hususlar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programında isteyen öğrencilere kontenjan dâhilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi lisans programı süresine dâhil değildir.

Turizm Fakültesi Programlarına Özel Hususlar

Özel Hususlar

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Prog.

Yoktur

Turizm İşletmeciliği Programı

Yoktur

Turizm Rehberliği Bölümü

Yoktur

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı

Bölümümüzde 90 günlük zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Zorunlu staj bölümümüzün bulunduğu il dışında da “Zorunlu Staj Uygulama Esasları” doğrultusunda yapılabilmektedir. Bir yılda 2 ders dönemi (güz ve bahar dönemleri) bulunmaktadır. 8. yarıyılda “Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulama” dersiyle sektör uygulama dersi verilmektedir. Bölümümüzde uygulamalı eğitimler mutfak uygulama alanlarında yürütülmektedir.

Üniversitede eğitim-öğretim modeli olarak yüz yüze ve harmanlanmış yöntemler uygulanmaktadır. Programda da eğitim-öğretim faaliyetleri belirtilen şekilde yürütülmektedir.

Turizm Rehberliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin toplam 90 iş günü staj yapmaları zorunludur. Öğrenciler 2. sınıfın (4. dönem) sonundan itibaren stajlarını A Grubu seyahat acentelerinde, 3-4-5 yıldızlı otel işletmelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve Enformasyon Bürolarında yapabilmektedirler.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri

Bölümümüzde yürütülen uygulamalı derslerde çalışma alanı olan mutfağın koşullarına uygun aşçı ceketi, aşçı önlüğü, bandana ve kaymaz tabanlı terlik giyilmektedir. Bu kıyafet ve donanım malzemeleri öğrenci tarafından temin edilmektedir

Yürütülen uygulamalı derslerde çalışma alanı koşullarına uygun önlük, bandana ve kaymaz taban terlik giyilmektedir. Bu kıyafet ve donanım malzemeleri ücret karşılığında bölümden temin edecektir.

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri

Bölümümüzde yürütülen uygulamalı derslerde kullanılacak sarf malzeme giderleri öğrencilerimiz tarafından karşılanacaktır. Bunun için 3., 4., 5., 6. ve 7. yarıyıllarda öğrencilerden 100 TL alınacaktır.

Kazanan öğrencilerden öğrenim ücreti olarak 2021-2022 EğitimÖğretim Yılı Güz Döneminde uygulama derslerinin yürütülebilmesi için 3., 4. ve 6. yarıyıllarda 50 (Elli) TL tahsil edilecektir.

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus

Programın bağlı bulunduğu yer Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde Turizm Fakültesindedir ve eğitim-öğretim faaliyetleri Turizm Fakültesi Binası içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Programın bağlı bulunduğu yer Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde Turizm Fakültesindedir ve eğitim-öğretim faaliyetleri Turizm Fakültesi Binası içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Programın bağlı bulunduğu yer Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde Turizm Fakültesindedir ve eğitim-öğretim faaliyetleri Turizm Fakültesi Binası içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği

Fakültemizin hem de üniversitemizin ilgili alanlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına sahiptir. Bu alanlar, fakültemizin mutfak alanları, üniversitemizin merkezi yemekhanesi gibi alanlar olabilmektedir.

İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Programlarına Özel Hususlar

  1. Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan;
  2.     Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
  3.     Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 
  4. lisans programları ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri Oltu ilçesinde bulunan Üniversitemiz yerleşkesinde yürütülecektir.
https://www.syxthsense.com/support/forum/