TARİHÇE

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 25.02.2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik Bölümü olmak üzere üç bölüm açılmıştır. Daha sonra Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 11.06.2009 gün ve 2631-17186 sayılı kararı ile Hemşirelik Yüksekokulu ve Erzurum Sağlık Yüksekokulu öğrencileri mevcut programlarıyla Sağlık Bilimleri Fakültesine aktarılmıştır. Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu’nun akademik ve idari personeli 02.09.2009 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne aktarılmıştır. Fakülteden 2012-2013 öğretim yılında 185 öğrenci, 2013-2014 öğretim yılında 197 öğrenci, 2014-2015 öğretim yılında 194 öğrenci, 2015-2016 öğretim yılında 2017 öğrenc ve 2016-2017 öğretim yılında ise 108 öğrenci mezun edilmiştir. 2016 yılında hemşireilik bölümü Hemşirelik fakültesi olarak kurulmuş ve Şubat 2017’de fakültemizden ayrılmıştır.

MİSYON VE VİZYON

Öncelikli görevimiz; sağlık disiplinleri ileişbirliği içinde; bilimsel düşünceye sahip; her türlü gelişmenin takipçisi, halkla bütünleşmiş; insan yaşamının kalitesini yükseltecek; mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Diğer görevimiz, lisans üstü programlarımızda evrensel standartlarda bilimsel çalışmalar yapabilecek ve bu bilgi ve deneyimlerini öğrencilerine, uygulama alanlarına aktarabilecek akademisyenler yetiştirmektir. Hemşirelik, ebelik ve beslenme ve diyetetik bilim dallarında araştırmalar yaparak bilime katkı sağlamak bir  başka görevimizdir.

Eğitim, araştırma ve uygulama alanında bilimsel düşünce gücünü kullanarak değişime ve gelişime açık sağlık profesyonelleri ve bilim insanları ile sağlık hizmetlerine yön verebilmektir.