TARİHÇE

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yegâne ve ülkemizin lisansüstü eğitim verme imkân ve müsaadesine sahip birkaç Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden biri olma ayrıcalığını taşıyan Enstitümüz; Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı ve Tarih Ana Bilim Dallarından oluşmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleşecek Türk dili ve edebiyatı, Türk lehçeleri ve Türk tarihi alanlarındaki çalışmaların daha sistematik, programlanabilir ve alan farklılıklarının da göz önüne alınarak sürdürülebilmesi, ülkemiz ve bölgemiz açısından öncelikli alan ve konulara dair çalışmaların Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından organize ve takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Resmî Gazete’de 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayı ile yayımlanan 2809 sayılı Kanunun 29. maddesinin değişik e bendi uyarınca kurulan Enstitümüz, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07/03/2017 tarihli toplantısında alınan kararla birlikte lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır.