TARİHÇE

Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşundan 5 yıl sonra Rektör Prof. Dr. Eyüp HIZALAN Başkanlığında 6 Haziran 1962 yılında Üniversite Yönetim Kurulu Tıp Fakültesi kurulması için tarihi bir karar alınarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin hukuki bakımdan kurulmasının ilk adımı atılmıştır. Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunun almış olduğu bu kararla Rektör Prof. Dr. Eyüp HIZALAN imzası ile  15 Haziran 1962 tarihinde 1867 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlığına resmen başvurulmuştur. Bu karar 12 Temmuz 1962 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Şevket RAŞİT HATİPOĞLU tarafından onaylanmış; 15 Ağustos 1962 tarihinde de bu onayın yapıldığını bildiren resmi yazı Rektörlüğümüze iletilmiştir. Böylece Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulma kararı hukuki bakımdan tamamlanmıştır. Aynı yıl Prof. Dr. Eyüp HIZALAN, Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU ve Dr. Tali URAL Uzman Müşavir olarak görevlendirilmiş, bu heyet dünyanın gelişmiş tıp merkezlerinde araştırmalar yaparak bir ihtiyaç planı hazırlamış ve 1963 yılında bu plan Devlet Planlama Teşkilatına sunulmuştur. İhtiyaç planlarının hazırlanmasından sonra eğitim elemanlarının sağlanabilmesi için çalışmalar hız kazanmış ve bu konuda da görevlendirilen Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU ve Dr. Tali URAL Hacettepe Tıp Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI ile Ankara’da bizzat görüşmüşler ve kuruluş aşamasında kendilerinin desteğini istemişlerdir. 17 Temmuz 1963 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş ve gelişmesinde Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile iş birliği projesi ve protokolü Prof. Dr. İhsan Doğramacı ve Prof. Dr. Eyüp HIZALAN tarafından imzalanmış ve zamanın Milli eğitim Bakanı Dr. İbrahim ÖKTEN tarafından tasdik edilmiştir. Hazırlanan işbirliği protokolü gereğince Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş ve gelişmesinde yardımcı olacak 7 kişiden oluşan bir danışma kurulu oluşturulmuştur.  Devlet Planlama Teşkilatından davet edilen bir müşavirinde katıldığı ve 25 Mart 1964 tarihinde Prof. Dr. Doğan KARAN başkanlığında yapılan üçüncü Danışma Kurulu toplantısında Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesörlerinden. Dr. Muharrem KÖKSAL Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin Dekanlığına aday gösterilmiştir. Rektör Prof. Dr. Eyüp HIZALAN 28 Mart 1964 tarihinde Prof. Dr. Muharrem KÖKSAL’ın dekan olarak atandığını bildirmiştir. Fakültenin ilk öğrencileri 1964-1965 Eğitim-Öğretim Döneminde F.K.B. eğitimi almak üzere Hacettepe Tıp Fakültesine gönderilmiştir. Yirmi üç kişilik bu ilk öğrenci gurubu eğitimlerini tamamlayarak 13 Şubat 1966 tarihinde Erzurum’a dönmüşlerdir. 1966 yılında Tıp Fakültesine Dekan olarak Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL görevlendirilmiştir.12 Şubat 1966 tarihinde çoğu kendi imkanlarıyla yurt dışında ihtisas yapan 33 kişilik bir Öğretim Üyesi grubu Erzurum’a gelerek Sağlık Bakanlığından Tıp Fakültesine tahsis edilmiş olan Numune Hastanesi’ nde göreve başlamıştır.1968 yılında Atatürk Üniversitesi Kampusu içerisinde Morfoloji binaları hizmete girmiş ve aynı yıl devrin başbakanı Süleyman DEMİREL tarafından araştırma hastanesinin temeli atılmıştır. Hastane inşaatının tamamlanmasından sonra Fakültemiz 1978 yılında kendi Hastanesine taşınmıştır.

MİSYON VE VİZYON       

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri olmak üzere 3 temel başlık altında toplanan görevleri vardır. Öncelikli görevimiz; temel ve klinik bilimlere ilişkin ilkeleri anlamış, uygun tutum, etik davranış ve yasal sorumluluk kazanmış karar verebilen, klinik ilkelere uygun akıl yürütme ve değerlendirme yapabilen, klinik becerilerde ve pratik işlemlerde yeterli, hasta için gerekli incelemelerin planlanması ve sonuçların değerlendirilmesini yapan, tedavi uygulayan ya da tedavi yönlendirmesini bilen, sağlığın geliştirilmesine katkı sağlayan ve hastalıklardan korunmasını öğretebilen,  iletişim ve bilgiye ulaşma ve kullanma becerisi yüksek doktorlar yetiştirmektir. Tıp bilimlerinde araştırmalar yaparak ulusal ve uluslar arası bilime katkıda bulunmayı da öz görevlerinden biri olarak saymaktayız. Bunlara paralel olarak sadece Erzurum ve yöresinde  değil, ulaşabildiği tüm insanlara sağlık hizmeti sunmayı da görevlerimiz arasında görmekteyiz.

Eğitim ve araştırma alanlarında çağdaş düzeyde doktor, uzman doktor ve bilim adamları yetiştirmek ve aynı zamanda sağlık hizmeti sunmaktır.