TARİHÇE

Kısa Tarihsel Tanıtım   Fakültemiz, 08.03.2015 gün ve 29289 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7308 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz, 1993-1994 Öğretim Yılında 62 öğrencisi ile eğitim-öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan devraldığı 1260  öğrenci ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir. BESYO için 2002 şubat ayında yapımı tamamlanan binasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümleri ile faaliyetine devam etmektedir. Fakültemizde ayrıca Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerinde ikinci öğretim programı bulunmaktadır.

MİSYON VE VİZYON

Fakültemiz, Üniversitemizin kurucu üyesi olduğu “Avrupa Üniversiteler Birliği” tarafından yürütülen “Kurumsal Değerlendirme Programı”nın, Birimimizin; güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması, geleceğe yönelik hedeflerini tespit etme ve zayıf yönlerinin güçlendirilmesi noktasında, akademik faaliyetlerinde ve diğer çalışmalarında kalitenin artırılması bağlamında, ufkunu genişleteceği kanaatindedir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümleri’nden oluşan Fakültemiz, beden eğitimi ve spor alanında yetişmiş insan kaynaklarını temine çalışırken aynı zamanda Ülkemizin ihtiyacı olan beden eğitimi ve spor öğretmeni de yetiştirerek bu alandaki gereksinime cevap verilmesine katkıda bulunmaktadır. Kurumumuzun amacı; bu alanlarda ülkesine ve milletine faydalı, üretken, duyarlı, sorumluluk sahibi, öğrendiklerini öğretebilen ve bunları her alanda ve her koşulda uygulayabilen, kendini mesleğine adamış, kendisiyle ve çevresiyle barışık ulusal ve evrensel değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal alanlarda iyi donanımlı öğretmenler, yöneticiler  ve antrenörler yetiştirmektir.