Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI

Rektör

Değerli gençler, sevgili adaylarımız,

Atatürk Üniversitesi; milli mücadele döneminin en önemli kalelerinden biri olan, bu bağlamda tarih kokan mimarisi ve kadim geleneği ile Türk tarihine, Türk coğrafyasına 1945 metreden bakan bir şehirde nefes almaktadır. Üniversitemiz; birçok medeniyet ve kültürün kavşağında olan Anadolu’nun bekâsı için vakur duruşunu sergileyen Erzurum’da 65 yıllık geleneğin ve deneyimin senteziyle köklü, büyük, dinamik ve çağdaş bir üniversitedir.

Bir üniversite için eğitim vermenin ötesinde araştırma, keşfetme, gerçeğe ve doğruya ulaşma çabası da çok önemlidir. Atatürk Üniversitesi bu sorumluluğun farkındadır ve bütün paydaşlarıyla beraber öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin verimli ve etkin biçimde araştırma yapabilecekleri özgür ve huzurlu, entelektüel bir ortam yaratmıştır. Üniversitemiz seçkin akademik ve idari kadrosuyla, öğrencisi ile yakından ilgilenen, bir aile anlayışı içinde eğitim veren sıcak bir ortama sahiptir. Böyle bir ortamda mutlu ve verimli olacağına inanan öğrencilerimizi üniversitemizi tanımaya ve ailemize katılmaya davet ediyoruz.

Geleceğimizin mimarı gençler,

Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve değerleri ile geleceğe yürürken, Yüksek Öğretim Kurumunun ‘Yeni YÖK Vizyon’u çerçevesinde üniversitelerin rolünün iyi bilinmesi ve yol haritalarının buna göre şekillenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimiz, akademik ve idari kadromuzla ile büyük bir aile olan Atatürk Üniversitesi, son dört yıldır planlı ve programlı bir şekilde Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini yürütmeye başlamış ve çalışmalarını hızlandırmıştır.

Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile arama konferansları düzenleyerek üniversite dışından 181, üniversite içerisinde 826 vizyoner kişi ile ortak akıl oluşturmuş, yeni konumlanma haritasını çıkarmış ve vizyonunu güncellemiştir. Atatürk Üniversitesi bu yolla yeni nesil üniversite vizyonu çerçevesinde Eğitim, Araştırma ve Toplumsal katkı misyon alanlarına yönelik sistem tasarımlarını tamamlamış ve bu doğrultuda iş paketlerini ve yol haritasını oluşturmuştur.

Üniversitemizde yeni tasarlanan Eğitimde Mükemmel Modeli ile kalite anlayışı ve öğrencilerimiz merkeze alınmıştır. Araştırmada ise bütünleşik bir araştırma yapısına geçilmiş ve stratejik karar vermede etkili olan veri yönetimi sistemini işletmeye başlamıştır.

Atatürk Üniversitesi yeni konumlanma haritası ile uluslarasılaşmayı merkezine almış, dünyanın sayılı üniversiteleri ile işbirliklerini yoğunlaştırmış ve yabancı dil eğitimini öncelemiştir. Ayrıca gerek araştırma gerekse eğitim faaliyetlerinde toplumsal katkıyı öne çıkaracak adımları atmaya başlamıştır.

Bilim ve teknoloji ile kültür, sanat, sosyal hayat, alanlarında üretici bir öğretimi önceleyen, değer üreten ve paylaşan bir üniversite olan Atatürk Üniversitesi bünyesinde; 23 fakülte, 1 yüksekokul, 1 konservatuvar, 12 meslek yüksekokulu, 8 enstitü ve alanlarında yetkin, donanımlı, birikim sahibi seçkin akademik kadrosu ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim yapılmaktadır. Ayrıca rektörlüğümüze bağlı 45 Araştırma ve Uygulama Merkezi de kendi alanlarında önemli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bunun yanı sıra üniversitemiz Açık Öğretim Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesinde yüksek lisans programları, karma eğitim lisans programları, önlisans programları ve sertifika programları ile yaklaşık 500 bin öğrencisiyle gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.

YÖK’ün 13 aralık 2021 tarihli kararıyla Araştırma Üniversitesi ilan edilen Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin evrensel bilimine açılan kapısı olmuştur.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Eğitimde Mükemmeliyet Modeli projesi çerçevesinde Atatürk Üniversitesinde yürütülen öğretim programlarının günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve çalışma hayatında mezunlardan beklenen yetkinlikleri kazandırabilmek amacıyla bütün öğretim programları güncellenmiştir.

Öğrencilerimizin konforunun düşünüldüğü düzenli kampüsü, sahip olduğu sosyal alanları, kültürel, sanatsal aktivitelerde bulunulacak mekânları, yurtları, ulaşım kolaylıkları vs. bakımından tercih edilen bir üniversitedir.

 Sevgili gençler,

20. yüzyıl ‘değişim’ kavramıyla ifade edilen bir yüzyıl iken, 21. yüzyıl ‘gelişim’ ve ‘dönüşüm’ kavramlarıyla ifade edilmesi gereken bir yüzyıldır. Bu nedenle hepimizin görevi üniversitelerimizi “gelişime ve dönüşüme hazırlamak” olmalıdır. Plan proje ve çalışmalarımızı buna göre hazırlamak ülkemiz bakımından önem taşımaktadır.

Sosyal sorumluluk projelerimiz ile toplumun geleceğine hizmet, öğrencilerimizin iş gücüne katılımını hızlandıran kariyer planlamaları yapmaktayız. Gittikçe önem kazanan geleceğin meslekleri için fırsatlar sunabilmemiz ve amaçlarımızı gerçekleştirirken, temel hedefimizin “İşini iyi yapmak, çok çalışmak, yenilikçi – girişimci – dönüştürücü olmak ve öğrencinin yüksek yararını gözetmek” olduğunu belirtmek istiyorum. Mezun kalitesini artırmayı, yaşam boyu eğitim felsefesini, kişiye özel eğitim seçenekleri ile sunmayı önemseyen bir kurum kültürüne ve etik değerlere sahip olmamız, 2023 yılı ana hedefi doğrultusunda büyük dünya üniversiteleri  arasındaki yerimizi almamızı sağlayacaktır.

 Kıymetli gençler,

‘Yükseköğrenim diploması’ vazgeçilmez bir belge ve sizleri kariyer yolculuğuna taşıyacak bir ehliyet olmaktan öte farklı bir anlam ifade etmelidir. İşte bu yüzden, seçiminizi yaparken sizleri, sadece bilgi ve diploma ile değil; gelişime açık, tam donanımlı ‘İyi bir insan’ profiline hazırlayacak, modern üniversite ruhunu yaşama imkânlarını sunacak, sağlam kökleri üzerinde geleceği kucaklayan üniversitemize bekliyoruz.

Hayatın sizi mecbur bıraktığı bu çok önemli seçme noktasında; çağdaş ve uygar insanlara yakışan bir sorumluluk bilinci içinde geleceğiniz hakkında vereceğiniz karar, sizleri Atatürk Üniversitesiyle buluştursun diyor, sizleri muhabbetlerimle selamlıyorum.

Dünyayı değiştirmek, yeni yüzyılı şekillendirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için Atatürk Üniversitesi ailesine katılın.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü