TARİHÇE

Erzurum’un Oltu İlçesinde Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Oltu Yer Bilimleri Fakültesinin kurulması Atatürk Üniversitesi Senatosunun 16.10.2003 tarih ve 7/64 sayılı kararı ile benimsenmiştir. Bu karar, 10.03.2006 tarihinde YÖK Genel Kurulu ve 21.07.2008 tarihinde de Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Oltu Yer Bilimleri Fakültesinin kurulması kararı 06.08.2008 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Akademik yapılanma çalışmaları devam eden Oltu Yer Bilimleri Fakültesi bünyesinde, 07.05.2009 tarihinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Maden Mühendisliği Bölümü açılmıştır. 2013 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarını vermiştir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılına yeni binasında başlayan Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümüne de bu dönemde ilk öğrencilerini almıştır.

MİSYON VE VİZYON

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi bünyesindeki bölümlerde lisans ve yüksek lisans programları oluşturmak, bu programları bilimsel ve teknolojik araştırmalarla desteklemek ve bu programlardan yer bilimleri alanında donanımlı ve teknik anlamda rekabetçi, yurt içi ve yurt dışında çalışabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sürekli gelişmeyi benimseyen, toplumun yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunabilen, özgün araştırmalar yapabilen, bilgi ve teknolojiyi özünde benimsemiş ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştirmektir. Yer bilimleri eğitiminin çağdaş anlamda gelişiminin sağlanması ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi amaç edinilmiştir.

Yer bilimleri alanında çağdaş, bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve modern, yenilikçi ve dinamik eğitim sistemi uygulayarak yenilikçi, girişimci ve lider mühendisler yetiştirmektir.