TARİHÇE

Ülkemizde kış sporları alanında ilk ve tek olma ayrıcalığını kazanan Enstitümüz Bakanlar Kurulu’nun 25.01.2016 tarih ve 2016/8562 sayılı kararı ile Üniversitemizde Kış Sporları Enstitüsü kurulması kararı alınmış ve 8 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. 22.09.2017 tarih ve 2017/10975 bakanlar kurulu kararı ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Kış Sporları Enstitüsünün adı Kış  Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü olarak adı değiştirilmiştir.

Kış Sporları Enstitümüzün çalışma alanlarını oluşturan bölüm ve bunlara bağlı ana bilim dallarının öğretim üyeleri ve öğrencileri ile birlikte Kış Sporları  ve Spor Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasının gerçekleşmesinin ardından Yüksek Lisans ve Doktora Lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam edecektir.

Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsüne Yüksek lisans ve Doktora programları çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ilgili enstitüler tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.

Enstitümüzde Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile Sporda yeterlilik programlarından oluşur. Eğitim ve öğretim dili, açılacak programlara göre Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programların müfredatı, başvurma koşulları ve diğer hususlar ile ilgili kurallar uygulama esaslarında belirtilir. Kontenjanlar ile başvuru takvimi ve istenilen belgeler Rektörlükçe ilan edilir.