TARİHÇE

963-1964 eğitim-öğretim yılında “İktisat ve İşletme Bölümü” adı altında Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak öğretime başlayan ve 10 Ocak 1969 tarihinde “İşletme Fakültesi” adını alan fakültemiz, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı” hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adını almıştır. Fakültemiz bünyesinde eşit ağırlık (EA) puan türüne göre öğrenci alan İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sosyal Hizmet bölümleri bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olup, eğitim süresi 4 yıldır. Ağustos 2010 itibariyle fakültede 18 profesör, 16 doçent, 18 yardımcı doçent, 9 fakülte ve 14 enstitü araştırma görevlisi ve 30 idari personel görev yapmaktadır. Örgün ve ikinci öğretim programlarına kayıtlı toplam 2306 öğrenci, yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden 300’ü aşkın lisansüstü eğitim öğrencisi ile eğitime devam edilmektedir. Öğrenciler fakültedeki eğitim ve öğretimlerinin yanı sıra isteğe bağlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj yapabilmektedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve bankalar, öğrencilerin yaygın olarak staj yaptıkları yerlerden sadece birkaçıdır. Fakültede öğrencileri sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere yönlendiren Ekonomi, Yönetim, Ekovizyon, Ekoloji, Girişimcilik ve İnovasyon, Çalışma Ekonomisi, AtaKamu ve Mavi Noktalar İİBF öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Söz konusu kulüpler fakülte yönetimi tarafından sürekli olarak denetlenmekte ve desteklenmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1973 yılından beri “İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi” adı altında yılda 4 kez yayımlanan bir dergiye sahiptir. TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahil olan ve EBSCOhost tarafından taranan dergide, Türkçe ve İngilizce olarak iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi vb. konularda makaleler yayımlanmaktadır. Eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde her yıl çeşitli alanlarda sempozyum, konferans, kurs ve sertifika programları düzenlenmektedir. Gerek kamu ve gerekse özel sektörde üst düzeyde görev yapabilecek nitelikte elamanlar yetiştirmeyi amaç edinen fakülteden mezun olan öğrenciler; finans, satış-pazarlama, ulaşım, hizmet, dış ticaret, imalat, enerji ve serbest meslek gibi iş kollarında yönetici, uzman, müfettiş ve koordinatör olarak görev almaktadırlar. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için iş olanakları diğer fakülte mezunlarına göre çok daha geniştir. Kaymakamlık, idari yargı hakimliği, yeminli mali müşavirlik, müfettişlik, vergi denetmenliği, hesap uzmanlığı, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve borsa brokerlığı özellikle fakültedeki öğrenimlerini bilgisayar ve yabancı dille destekleyen mezunların tercih edebilecekleri mesleklerden sadece bir kaçıdır.

MİSYON VE VİZYON

İktisadi ve idari bilim dallarında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, yaratıcı ve sürekli mükemmeli arayan eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek; finansal, entelektüel, sosyal ve çevresel sermaye yaratabilecek ölçüde girişimci, söz konusu bilim dallarında çağdaş bilgilerle donatılmış, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen, bilgi teknolojisini pratiğe dönüştürebilen, geleceğin dünyasının başarı koşullarını kavramış olan ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek; iktisadi ve idari bilim dalları ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları literatüre kazandırmak; bölge üniversitesi fonksiyonunu yerine getirebilmek için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan hizmetleri, üretim ve hizmet sektörü arasındaki işbirliğini, bilime dayalı araştırma ve çabalarla sağlanan potansiyel doğrultusunda yürütmektir.

Atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yetkinlik düzeyi yüksek öğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu  için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, iyileştiren, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedefliyor.