TARİHÇE

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1987 yılında Erzincan’da açılmış, 1991 yılında  eğitim-öğretime başlamıştır. 2006 yılında Erzincan Üniversitesi’nin açılmasıyla anılan Fakülte Erzincan Üniversitesine bağlanmıştır. 07.08.2006 tarih ve 2006/10912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Atatürk Üniversitesine bağlı olarak yeni bir Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmış ve Fakültemiz 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 52 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır. 10.05.2012 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu`nda ise fakültemiz bünyesinde ikinci öğretim programı açılmasına karar verilmiş ve 2012-2013 güz döneminde ikinci öğretim programına 125 öğrenci alınmıştır.

 MİSYON VE VİZYON

Fakültemizin misyonu insanlığın ortak değerlerini paylaşan, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörü sahibi hukukçular yetiştirmektir. Fakültemiz bilimsel çalışmalarında ve araştırmalarında Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın ve mezunları tercih edilen, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına öncü bir fakülte olma amacını gütmektedir.