TARİHÇE

Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bakanlar Kurulu’nun 01/02/2010 tarihinde almış olduğu karar ve bu kararın 26.02.2010 tarih 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla kurulmuştur  Atatürk Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü öğrencilerin eğitimi 2010 yılına kadar Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri tarafından yürütülmekteydi. Belirtilen tarihten itibaren,01/07/2010 tarihinde yapılan Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısı ile“Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”nin4. ve 7. maddeleri uyarınca, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren tüm Ana Bilim Dalları ve/veya Bilim Dalları Yükseköğretim Kurulunun 13/07/2010 tarih ve 23699 sayılı yazıları doğrultusunda Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne aktarılmıştır. Enstitümüzde eğitim bilimleri (eğitim programları ve öğretim, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, eğitim yönetimi vb.) ve alan eğitimi (matematik eğitimi, kimya eğitimi, fen bilgisi eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, Türkçe eğitimi, İngilizce eğitimi vb.) konusunda lisansüstü programlar(tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora) mevcuttur. Enstitümüzde mevcut programlar için Ana Bilim Dalları-Lisansüstü Programlar menüsünü inceleyebilirsiniz.