TARİHÇE

Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.10.1993 tarihli toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuz 1994-1995 Eğitim Öğretim yılında önlisans düzeyinde eğitim vermek amacıyla hizmete açılmıştır. Okulumuz 2018 itibariyle; 1) Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, 2) Yönetim ve Organizasyon, 3) Muhasebe ve Vergi, 4) Makine ve Metal Teknolojileri, 5) Elektrik ve Enerji  6) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır. Yüksekokulumuz 4500 m² kapalı alanda 10 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı ve 4 atölye ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

MİSYON VE VİZYON

Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceri düzeyine sahip, teknolojiyi kullanabilen, halk sağlığı ve çevre sorunlarına duyarlı, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik ve etik değerlere sahip nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile ilk sıralarda tercih edilen, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, takım çalışmasını teşvik eden,  üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlamada öncü, toplumsal değerlere saygılı ve sürekli kendini geliştiren bir Meslek Yüksekokulu olmak.