DEV BİLİM KENTİ

23 Fakülte, 1 Konservatuar, 1 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu, 8 Enstitü ve 33 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile adeta dev bir bilim kenti.

ÜNİVERSİTE KURAN ÜNİVERSİTE

Yetiştirdiği sayısız bilim adamlarıyla Türkiye’deki üniversitelerin adeta beslenme damarlarından biri olan Atatürk Üniversitesinin en çok bilinen unvanlarından biri, “üniversiteler kuran üniversite”dir.

MİSYON : NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRME

Atatürk Üniversitesinin en önemli özelliklerinden biri nitelikli insan yetiştirebilmektir. Hemen her alanda yetiştirdiği birbirinden değerli-nitelikli mezunlarıyla Cumhuriyet Türkiye’sinin tüm kazanımlarında imzası olan bir kurumdur.

BİLİMSEL YAYIN VE BİLİMSEL ÜRETİM

Atatürk Üniversitesini farklı ve başarılı kılan bir diğer önemli özellik de nitelikli bilimsel üretim ve bilimsel yayın sayılarındaki fazlalıktır. Bu noktadaki oran Türkiye ortalamasının bir hayli üzerindedir.

ÇİFT DAL VE YAN DAL İMKÂNLARI

Atatürk Üniversitesinde çift dal ve yan dal eğitim programları yürütülmektedir. Öğrenci çift dal programı ile iki faklı alanda / programda, iki farklı lisans diplomasına sahip olabilmekte; yan dal programı ile de kendi alanı dışındaki farklı bir alanda eğitim alabilmektedir.

KISMİ ZAMANLI İŞ İMKÂNI

Atatürk Üniversitesinin çeşitli birimlerinde “kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma” programı uygulanmakta olup, öğrencilerin bir yandan eğitimlerini devam ettirirlerken, diğer yandan da çalışarak belli bir ekonomik bütçeye sahip olmaları sağlanmaktadır. Bu program ile ilgili gerekli açıklamalar her eğitim yılı başlangıcında öğrencilerimize duyurulmaktadır.

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Üniversitemizde öğrenci değişim programları çerçevesinde MEVLANA, FARABİ, ERASMUS gibi programlar başta olmak üzere öğrenci hareketliliğine yönelik faaliyetler başarı ile sürdürülmektedir. Bu programlarla öğrencilerimiz akademik yaşamlarına katkıda bulunacak tecrübeler edinmektedirler. Bu faaliyetler Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi aracılığı ile yürütülmektedir.

NEDEN BİZ ?

RESİM 015
atatürk üni baurak yukardan
botanik park
EYOF 2
Genel 1

KÖKLÜ EĞİTİM KURUMU

1957’den bu yana ülkeye ve bilim dünyasına sayısız katkılarda bulunmuş bir eğitim kurumu olan Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biridir.

YÖNETİM ANLAYIŞI

Atatürk Üniversitesi etik değerlere bağlı, insan odaklı, yenilikçi ve özgürlükçü bir yönetim anlayışıyla birlikte, katılımcı, şeffaf ve kolay ulaşılabilir bir idari mekanizmaya sahiptir.

TERCİH EDİLEBİLİRLİK

Atatürk Üniversitesi, üniversiteye giriş sınavlarında “tercih edilme sayısı” bakımından Türkiye’deki üniversiteler arasında 2. sırada yer almakta olup, bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 98.17’dir.

MARKA DEĞERİ TAŞIYAN DİPLOMA

Öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışıyla, aktif eğitim modelini uygulayan ve gelecek kuşakları çağdaş gerekliliklerle donatan Atatürk Üniversitesi, öğrencilerini marka değeri taşıyan diploması ile hem Avrupa Birliği onaylı Diploma eki etiketine, hem de ECTS etiketine sahip kılmaktadır.

PROJELERE MADDİ VE LOJİSTİK DESTEK

Atatürk Üniversitesi araştırma projelerine verdiği maddi ve lojistik destekle çok çeşitli özgün bilimsel üretimlerin yapılmasını sağlamış ve adeta araştırmacılar için cazibe merkezi haline gelmiştir.

AKREDİTEYLE YETKİNLİKLERE TESCİL

Atatürk Üniversitesindeki bazı birimler akredite uygulamasına dâhil edilmiş olup, bu birimler, Türkiye’deki yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşları tarafından hem eğitim kaliteleri, hem de imkân ve koşulları bağlamında incelenerek, resmi tanınırlıkları ve yetkinlikleri tescil edilmiştir.

YURT VE BARINMA

Üniversitemiz, Türkiye’de öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını en fazla karşılayan eğitim kurumlarından biridir.  Kampus içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda şu an itibariyle 11 binin üzerinde öğrenci kalmaktadır. Sağlıklı, rahat ve konforlu yaşam alanlarıyla birlikte, uygun ders çalışma mekânlarına da sahip olan bu yurtlar, toplamda 4 kız, 3 de erkek yurdu olmak kaydıyla, 7 farklı öbekten oluşmaktadır.