TARİHÇE

Atatürk Üniversitesi’nde, kuruluşundan günümüze kadar yabancı dil derslerinin de içinde bulunduğu zorunlu dersler ile ilgili ön lisans ve lisans düzeyindeki hizmetler çeşitli birimler tarafından verilmiştir. Bu hizmetler zorunlu dersler koordinatörlüğü ve 1992’de kurulan Dil Merkezi (DİLMER) tarafından yürütülmüştür. Yeni fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü birimlerinin açılması ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yabancı dil hazırlık sınıflarının oluşturulması gibi nedenlerle yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Atatürk Üniversitesi senatosunun Yabancı Diller Yüksekokulu kurma kararı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25 Mart 2005 tarih ve 005801 yazısıyla uygun görülmüş ve 3 Şubat 2006 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu karar 1 Mart 2006 tarih ve 26095 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılıyla birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu kendi modern donanımlı binasında hizmetine başlamıştır.

MİSYON VE VİZYON

Vizyonumuz, Atatürk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu`nun sunduğu eğitim-öğretim programları her şeyden önce; öğrencinin kişisel, akademik, entelektüel ve eleştirel düşünce becerilerinin gelişimine katkıda bulunacak ortamı yaratmayı öngörmektedir. Böylece, üniversite öğreniminin ilk basamağını Yüksekokulumuzda aldığı eğitimle aşan öğrencilerimiz kayıtlı bulundukları bölümlerine dönerken sorumluluk alma, paylaşım ve disiplin kazanmış olurlar. İçerik veya bilgi-beceri bağlamında elde ettiği kazanımla öğrencilerimizin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri İngilizce yayınlardan takip edebilecek, yorumlayabilecek, metinleri tercüme edebilecek, profesyonel, kültürel ve sosyal yaşamda gerekli dil iletişimini sağlayabilecek sorumluluk ve özgüven taşıyan bireyler olmaları hedeflenmektedir.     Misyonumuz, ·İngilizceye hakim, akademik amaca yönelik olarak bölüm derslerini takip edebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilen, uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilen gençler yetiştirmek,   ·İngilizce eğitim hizmeti sunan veya bilgi sağlayan diğer üniversite ve araştırma ve geliştirme programlarını takip edebilmek ve bunun sonucunda gerekli bilgi aktarımını sağlamak,   ·Çağdaş dil öğreniminde çeşitli araç-gereçler (bilgisayar, uydu, DVD player vb.) kullanarak yeni eğitim teknikleri geliştirmek,   ·Öğrencilerimizin araştırma yeteneklerinin geliştirmelerinde dilsel engellerin aşılması için gerekli adımları atarak ülkemizi ve üniversitemizi yurt içi ve özellikle de yurt dışında temsil edebilmek,   ·Bütün bunlar ışığında yabancı dili sevdirmek, okuduğunu- dinlediğini anlayan, anladıklarını yazılı ve sözlü ifade edebilen, farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurabilen, özgüven sahibi çağdaş bireyler topluma kazandırmak, yüksekokulumuzun misyonudur.