TARİHÇE

Tortum Meslek Yüksekokulu Erzurum’un 52 km kuzeydoğusunda bulunan Tortum ilçesinde, Yükseköğretim Kurulu’nun 28 .05. 2009 tarihli toplantısında alınan kararla kurulmuş ve 2010-2011 akademik yılından itibaren, “Bilgisayar Programcılığı”, “Grafik Tasarım”, “Peyzaj ve Süs Bitkileri” ve ‘Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı’ olmak üzere dört programla eğitim-öğretime başlamıştır. Hedefi ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, ülkesini ve milletini seven, çevresine duyarlı, dürüstlüğü ve çalışmayı ilke edinen ve kendini sürekli geliştiren nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.

MİSYON VE VİZYON

Ön lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretimle; kaliteli eğitimi ve sunduğu teknolojik olanakları ile öğrencilerin öncelikle tercih ettiği ve en fazla tercih edilen, yüksek bilgisayar teknolojisi ve programlama bilgisine sahip, endüstriye, devlete ve topluma faydalı olan, gelişen teknolojiler karşısında kendisini sürekli yenileyen, etik sorumluluk taşıyan ve yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, yenilikçi, paylaşımcı, grup çalışmasına yatkın, sektörel bazda görev alabilecek, kalifiye ara insan gücü yetiştiren, yürüttüğü temel ve uygulamalı araştırmalarla; bilgisayar teknolojisi ve programlama ile ilgili sorunlara çözüm üreten, bilim ve teknolojinin gelişmesine, yaygınlaşmasına ve ülkemizdeki teknolojik eksikliklerin ve ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olan, ulusal yaşam standardının artırılmasına katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

İnsan haklarına, doğaya, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, hedefleri olan, mesleğinde uzman, farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla iletişim kurabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, araştırmacı ve sorgulayıcı nitelikli ara eleman yetiştirmek, mesleki teknik eğitimde toplumun ve iş dünyasının beklentilerini karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak, mezunlara istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak, uluslararası birikimin ülkeye aktarılmasına katkıda bulunmaktır.