TARİHÇE

Kuruluş ve Gelişme Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı olarak eğitim- öğretim veren bir yüksek öğretim kurumudur. 02.09.1993`te Erzurum`a 37 km uzaklıktaki Pasinler ilçesinde kurulmuştur. 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak  İnşaat Programı  ile eğitime başlamıştır. Bugün itibariyle yüksekokulumuz Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Harita ve Kadastro, Yapı Denetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Elektronik Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi ve İklimlendirme Teknolojisi Programlarında 960 üzerindeki öğrencisi ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Tüm programlarımızda 2 yıllık Önlisans Eğitimi verilmekte olup öğretim dili Türkçedir. Önlisans programlarından mezun olan öğrenciler; Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programı Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik koşullarına göre dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir. İsterlerse, Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde, örgün eğitim veren fakültelerin alanları ile ilgili bölümlerinde 4 yıllık lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

MİSYON VE VİZYON

Vizyon Güvenli bir öğrenme ortamında, bütünleşik akademik ve mesleki teknik becerileri kazandırmak, sürekli değişen küresel bir toplumda uluslar arası standartlarda eğitim, çeşitli kariyer fırsatları ve bireysel başarılara ulaşmak için her öğrenciye imkân vermek. Misyon İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, doğaya, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, Atatürk ilkelerine bağlı, kamu yararını gözeten, hedefleri olan, mesleğinde uzman, inisiyatif sahibi, farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla iletişim kurabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, bilimsel anlayışlı, araştırmacı ve sorgulayıcı, özgür ve eleştirel düşünen ve düşüncelerini uygar bir şekilde ifade edebilen,bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak  nitelikli insan gücü yetiştirmek. Hedef Mesleki Teknik Eğitimde toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak, mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak, uluslararası birikimin ülkeye aktarılmasına katkıda bulunmak, mesleki ve teknik yükseköğretim başta olmak üzere ulusal politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almaktır. Meslek alanında endüstrinin istediği bilgi ve beceriye sahip üstün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayan, mesleki eğitim ve uygulama alanlarında bilimsel araştırmalar yapan ve ülkemizdeki mesleki eğitimin sorunlarının çözümüne katkıda bulunan bir kurum olmaktır.