TARİHÇE

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi; Millî Eğitim Bakanlığının 23/12/2014 tarihli ve 6818356 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2015 tarihinde kararlaştırılarak kurulmuş olup, 08 Mart 2015 tarih ve 29289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakültemiz 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

MİSYON VE VİZYON

Mezunlarının üstün yönetim ve girişim kabiliyetlerine sahip bireyler olarak yetişeceği yüksek kaliteli akademik programların sunulması,

İşletme ve sosyal hizmetler bilimine yönelik yeni akademik kaynakların oluşturulması, toplanması ve de yayılması,

İşletme ve sosyal hizmetler alanında özellikle etkinlik ve üretkenliğin arttırılmasını hedef alan yüksek kaliteli eğitim programlarının oluşturulması ve sunulması.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin hedefi İşletme ve Sosyal Hizmetler alanında uluslararası standartlarda katkılarda bulunan daima yaratıcı, yenilikçi bir lider fakülte olmaktır.