TARİHÇE

Fakültemiz Ülkemizin özellikle sanayileşme açısından tam manasıyla gelişmesini tamamlayamamış olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde, çeşitli Mühendislik alanlarında hizmetler üretmek amacıyla 01.12.1976 tarihinde Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu adıyla kurulmuş, ancak kadro kanunu çıkarılmadığından gerekli bütçeye de sahip olamamış ve kuruluşunu uzun süre tamamlayamamıştır. Yükseköğretim kurumlarının yeniden düzenlenmesine dair 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulü hakkında 2809 Sayılı Kanun ile yeniden teşkilatlandırılarak 20 Temmuz 1982 yılında Mühendislik Fakültesi adıyla faaliyete başlamıştır. Lisans düzeyinde 1985 yılında Kimya Mühendisliği, 1988 yılında Çevre Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği, 1990 yılında Makine Mühendisliği, 2004 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2009 yılında Endüstri Mühendisliği, 2010 yılında Metalürji ve Malzeme Mühendisliği,  2011 yılında ise Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretime başlamıştır. Halen bu sekiz bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim öğretim devam etmektedir.

MİSYON VE VİZYON

Bilimi kullanarak, insan odaklı eğitim ve hizmet vermek; bilgi ve teknolojiyi üretecek araştırma yapmak; Ülkemizin yaşam kalitesini yükseltecek ve rekabet gücünü artıracak nitelikte mühendisler yetiştirmektir.

Eğitim, bilim ve teknolojide bir mükemmellik merkezi olmaktır.