TARİHÇE       

Fakültemiz 2010 yılında kurulmuş olup, bünyesinde kuruluş sırasına Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerini anabilim dalları ile barındırmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde 2017 yılı sonu itibariyle İç Mimarlık programı hariç tüm bölümlerde öğrencimiz bulunmakta olup toplam öğrenci sayımız 800’ün üstündedir. Peyzaj Mimarlığı bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir.

MİSYON VE VİZYON

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve tasarım disiplinlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün karşılanmasına ve yaptığı araştırmalar ve ortaya koyduğu yeni fikirlerle bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan bir Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmaktır.

Fakültemizin üçüncü misyon bir üniversite içerisindeki vizyonu “Ulusal ölçekte eğitim kalitesi açısından rekabet edebilen ve sosyo-ekonomik açıdan katkı verebilen bir mimarlık  ve tasarım fakültesi” olarak belirlenmiştir.