TARİHÇE

Horasan Meslek Yüksekokulu 2009 yılı onay müracaatına sahip olmakla birlikte, 2012 yılından beri altı aktif bölüm ve yedi programla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ana kampüsünde yeterli sayıda derslik, laboratuvar ve uygulama alanları olan bir meslek yüksekokuludur. Kurulduğu günden bugüne 1100 civarında mezun öğrenci vermiştir. Meslek yüksekokulumuzun; Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Raylı Sistemler, Özel Güvenlik ve Koruma, Posta ve Postacılık Hizmetleri gibi programları Atatürk Üniversitesi’nin merkez kampüsünde ve başka bir ilçesinde bulunmayan, Türkiye’nin de sadece on üniversitesinde bulunan nadir programlardır.Bu durum, Horasan Meslek Yüksekokulu’nun diğer meslek yüksekokullarından ayrılarak ön plana çıkmasını sağlamaktadır.

MİSYON VE VİZYON

Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu’nun misyonu genel misyonu ile parelel Atatürk’ün adını taşımanın onuruyla; toplumun ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip yetişmiş   insan gücünü ülkemize kazandırmaktır. Horasan Meslek Yüksekokulu, araştırıcı, sorgulayıcı, problemlere çözüm bulucu düşünce yapısında, değişen dünya koşularında topluma bilgi ve beceri kazandırabilecek, evrensel düşünce ve değerlerine sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı  eleman yetiştirmeyi hedef edinmiştir.  

Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu ise Horasan Meslek Yüksekokulu olarak, 21. yüzyılın hızla değişen bilimsel ve sosyal koşullarına uyum sağlayabilecek, takım çalışmasını benimsemiş, paylaşım kültürüne yatkın, sorumluluklara çok duyarlı, kendi alanında lider bir eğitim kurumu olmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda bilgi üreten ve bilgiyi kullanan öğrenci, öğretim elemanları ve tüm çalışanlarıyla, iletişimi yüksek, bulunduğu ortama uyum sağlayan, eleştirebilen, son teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak problemlere çözüm sağlayan,  bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.