TARİHÇE

1982 Yılında Hemşirelik Yüksekokulu olarak hizmete başlayan fakültemiz, bünyesine 2 farklı bölüm (Ebelik ve Beslenme-Diyetetik) katarak 2009 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşmüştür. Fakültemiz tekrardan 2016 yılında Hemşirelik Fakültesi olarak ayrılmıştır. Hemşirelik bölümü 8 anabilim dalı ve 1200 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.Fakültemizde 11 Profesör,  11 Doçent, 20 Dr. Öğretim Üyesi, 17 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi ile toplam 63 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

MİSYON VE VİZYON

Öncelikli görevimiz; sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde; bilimsel düşünceye sahip; her türlü gelişmenin takipçisi, halkla bütünleşmiş; insan yaşamının kalitesini yükseltecek; mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Diğer görevimiz, lisans üstü programlarımızda evrensel standartlarda bilimsel çalışmalar yapabilecek ve bu bilgi ve deneyimlerini öğrencilerine, uygulama alanlarına aktarabilecek akademisyenler yetiştirmektir. Hemşirelik bilim dalında araştırmalar yaparak bilime katkı sağlamak bir  başka görevimizdir.

Eğitim, araştırma ve uygulama alanında bilimsel düşünce gücünü kullanarak değişime ve gelişime açık sağlık profesyonelleri ve bilim insanları ile sağlık hizmetlerine yön verebilmektir.