TARİHÇE

Adalet Meslek Yüksekokulu, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h ve 3843 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.10.2010 gün ve 4870-36104 sayılı yazısı ile kurulmuştur. Yüksekokulumuz, kuruluşunun tamamlanması ile birlikte 2010-2011 eğitim öğretim yılında, “Adalet” ön lisans programı ile eğitime başlamıştır.

 Yüksekokulumuzun ikinci programı olan Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümü ise Üniversitemiz Rektörlüğü ile Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürlüğü arasında 21.12.2016 gün ve 33887084-090.05-E.2371 sayılı protokol ve Yüksek Öğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 03.05.2017 gün ve 75850160-301.01.02-30400 sayılı onay yazısı ile kurulmuştur. Bu bölüme, 20.04.2017 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar ile 50 normal öğretim, 50 ikinci öğretim öğrenci kontenjanı verilmiştir. “Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri” bölümü, bu çalışmalar sonucunda, 2017-2018 eğitim öğretim yılının güz döneminde, ikinci ön lisans bölümü olarak eğitim öğretime başlamıştır.

Yüksekokulumuzdaki dersler, kadromuzda yer alan öğretim görevlileri, Atatürk Üniversitesinin farklı birimlerinden alanında uzman hocalar ve Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen, hâkim, savcı, ve müdür statüsündeki personel tarafından yürütülmektedir. Bunun dışında Yüksek okulumuzda, biri yüksekokul sekreteri olmak üzere dört idari, bir teknik personel ile bir güvenlik görevlisi bulunmaktadır.

MİSYON VE VİZYON

Yüksekokulumuzun ideali, yürütülen eğitim programları ilekaliteli bir mesleki eğitim sunmak ve Türkiye’nin en iyi Adalet MeslekYüksekokulu olmaktır.

Bu vizyon doğrultusunda Yüksekokulumuzdaki dersler kadromuzdayer alan öğretim görevlileri, Atatürk Üniversitesinin farklı birimlerindenalanında uzman hocalar ve Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen, hâkim,savcı, ve müdür statüsündeki personel tarafından yürütülmekte; öğrencilere hemteorik hem de uygulamalı eğitimler verilmektedir.Yüksekokulumuzun kuruluş amacı; nitelikli eğitim vererek adalet hizmetlerinde ihtiyaç duyulan iyi yetişmiş kaliteli çalışan ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaktır. Bu maksatla Yüksekokulumuz Adalet ve Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri Programında eğitim alan öğrencilerimiz, Adalet Bakanlığı’nda zabıt kâtibi, mübaşir, yazı işleri müdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra kâtibi, cezaevi personeli, cezaevi kâtipliği, infaz koruma memuru; noterlerde, avukat bürolarında ve özel veya kamu kuruluşlarının hukuk müşavirliği birimlerinde ise kâtip olarak çalışmaktadır.